Colorfy เพลิดเพลินไปกับการแต่งเติมสีสันบนภาพวาดได้อย่างอิสระ

แต่งเติมสีสันและจินตนาการไปกับ Colorfy ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการแต่งเติมสีสันบนภาพวาดได้อย่างอิสระ โดยเราสามารถเลือกภาพวาดได้จากแบบร่างภาพวาดหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ สัตว์ สถานที่ หรือแม้กระทั่งภาพวาดระดับโลก ที่มีมาให้เลือกแต่งเติมจินตนาการกันได้อย่างเต็มที่ สำหรับการใช้งานเมื่อเราเลือกแบบได้แล้ว ก็สามารถเลือกดินสอสีที่อยู่ด้านบน และทำการเติมสีไปยังช่องต่างๆ ของรูปภาพให้ดูสวยสด งดงามตามจินตนาการของแต่ละคน เมื่อเสร็จแล้วสามารถนำไปแต่งฟิลเตอร์ให้เหมาะสมกับผลงานของเราเพื่อไปอวดเพื่อนในสังคมออนไลน์ได้ทันที